De Lessen van Eugène

7. Het spelen van een provisionele bal.

Als je vermoedt dat je de bal niet meer zult vinden en deze niet in een waterhindernis ligt  of dat de bal buiten de baan ligt, dan kan je een provisionele bal spelen. Om de speelsnelheid te bevorderen moet je dat ook doen! Kondig dit duidelijk aan en drop deze op de plaats waar je de laatste slag hebt gedaan. Was dit op de afslagplaats dan mag je opnieuw opteeën. Speel verder met deze bal totdat je de plaats bereikt waar je oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt.

Als jij zelf of een van je flightgenoten dan de oorspronkelijke bal gaat zoeken en je vindt die bal, dan moet je met de oorspronkelijke bal verder spelen, ook al ligt deze veel slechter of zelfs onspeelbaar en vervalt de provisionele bal .Is de oorspronkelijke bal onspeelbaar dan pas je regel 28 toe. 

Kondig je de provisionele bal niet aan dan kost je dit 1 strafslag. Je oorspronkelijke bal is dan verloren en je moet verder spelen met de 'provisionele' bal, dit is nu dus de bal in het spel geworden. Als je de oorspronkelijke bal dan toch speelt dan speel je de verkeerde bal: In Matchplay: verlies van de hole, in Strokeplay: 2 strafslagen. (regel 20-7).

Je hoeft de oorspronkelijke bal niet te gaan zoeken, maar zeg dat duidelijk tegen je flightgenoten; gaan die namelijk zoeken en vinden zij de oorspronkelijke bal dan moet je daar mee verder.

Twee voorbeelden op onze baan

Hole 3.

Je slaat af en je bal landt achter de green. De kans is aanwezig dat hij buiten de baan ligt. Je mag dan een provisionele bal slaan. Maar je vindt de oorspronkelijke bal binnen de baan en je verklaart hem onspeelbaar. Jammer, maar dan moet je terug naar de afslag.

Hole 7.

Als je op hole 7 je tweede of derde slag naar de green slaat dan is er een kans dat hij links onder de struiken belandt en dan buiten de baan ligt. Je mag dan een provisionele bal slaan. Ga je daar dan zoeken en vind je de oorspronkelijke bal binnen de baan (binnen de toegestane tijd) dan is dat de bal in spel en moet je daar mee verder spelen. Verklaar je de bal dan onspeelbaar , dan moet je terug naar de plaats waar je de oorspronkelijke bal hebt geslagen. 

Ligt de bal buiten de baan dan is de provisionele bal de bal in spel (wel een strafslag bijtellen). 

Heb je geen provisionele bal geslagen en ligt de bal buiten de baan of verklaar je de bal onspeelbaar dan moet je terug naar de plaats waar je de bal hebt geslagen.

Voor de vorige lessen zie onderstaande documenten.

Documenten

1. De Afslag 0. Inleiding 2. Bal verstrikt in de vlag 3. Op en rond de Green 4. Play Ready Golf 5. Tijdelijk water door de baan 6. De baan geinspecteerd 7. Het spelen van een provisionele bal