De Lessen van Eugène

5. Tijdelijk water door de baan.


Het is een feit dat er tegenwoordig vaker flinke (stort-)buien voorkomen. Dat heeft zichtbare gevolgen voor onze baan. Het betekent dat we vaker te maken krijgen met tijdelijk water. 

Wat is tijdelijk water:iedere tijdelijke concentratie van water op de baan die niet in een waterhindernis is en die zichtbaar is voordat of nadat een speler zijn stand heeft ingenomen. het is een abnormale terreinomstandigheid die je zonder straf mag ontwijken.

Waar houdt het tijdelijk water op?  Daar waar je droog staat, waar je geen water meer ziet opwellen naast je schoenen; als je gewoon gaat staan. 

Hoe nu te handelen?

Je mag altijd de bal spelen zoals hij ligt, je hoeft dus het tijdelijk water niet te ontwijken!

Maar het is een abnormale terreinomstandigheid, dus je hebt een vrije drop. Je moet het punt P bepalen, o ja dat is het dichtstbijzijnde punt (gemeten vanaf waar de bal ligt) niet korter bij de hole, waar als de bal daar zou liggen de belemmering niet meer bestaat. Dus niet zomaar ergens buiten het tijdelijk water de bal droppen!

Dat betekent ook dat als het tijdelijk water op de fairway is en de plaats waar je volgens regel 25.1 moet droppen is in de rough, dat je dan dus in de rough moet droppen. Jammer, maar dat is wel de regel.

Er zijn nog bijzondere situatie met tijdelijk water.

1. Tijdelijk water in een bunker.

Ook bij tijdelijk water in een bunker heb je een vrije drop; maar je moet wel in de bunker droppen! Staat de bunker helemaal vol water en is er dus geen plek in de bunker waar de belemmering niet bestaat, kun je bal droppen buiten de bunker (uiteraard volgens de regels) maar je moet wel een strafslag tellen. Jammer, maar het is niet anders; alternatief is teruggaan naar de plek waar vandaan je de bal hebt geslagen.

2. Tijdelijk water als overloop van een water hindernis.

Op onze baan zal dit niet voorkomen; maar op andere banen is dit een reële mogelijkheid.

In principe heb je een vrije drop; echter als je bal niet kunt vinden, wordt de bal geacht in de waterhindernis te liggen en moet je dus bij je vervolgslag een strafslag bijtellen.

3. Tijdelijk water op de green

Tijdelijk water op de green is ook een abnormale terreinomstandigheid die je mag ontwijken. Ook hier moet je volgens de regel 25.1 handelen; dat kan betekenen dat je buiten de green moet droppen! 

Is de plaats waar je volgens de regels mag droppen op de green, dan moet je uiteraard plaatsen.

Documenten

1. De Afslag 0. Inleiding 2. Bal verstrikt in de vlag 3. Op en rond de Green 4. Play Ready Golf