Golfen -hoe hoort het eigenlijk-

In deze rubriek laat Eugène Cloin zijn licht schijnen op bepaalde regelsituaties. Per 1 januari 2019 zijn de golfregels ingrijpend veranderd: vereenvoudigd, maar ook de regelnummering is aangepast. De nieuwe regels vindt U in ‘Spelerseditie van de Golfregels’. Boekje verkrijgbaar in het clubhuis en eigenlijk onmisbaar voor ieder die het golfspel volgens de regels wil spelen.

Vanwege de veranderingen hebben we alle situaties in ‘De lessen van Eugene’ verwijderd en beginnen opnieuw.


Heeft U anekdotes, bijzondere situaties die uitleg vereisen, bijvoorbeeld omdat je het met elkaar niet eens bent, stuur een email naar Eugène via ecloin@hccnet.nl . Als de situatie interessant is voor anderen, wordt het antwoord in deze rubriek behandeld. In andere gevallen krijgt alleen U  rechtstreeks het antwoord.

Veel voorkomende fouten tegen de regels.

Onlangs speelde ik een golfronde met een drietal flightgenoten en na het spelen van twee holes waren er al drie overtredingen van de regels gemaakt.

Overtreding 1.

De eerste afslag van een van de flightgenoten kwam terecht op een misschien wel onspeelbare plaats. ‘Sla maar een mulligan’, zei zijn marker. De speler sloeg een tweede bal van de afslag. De eerste bal werd gevonden, was speelbaar, maar niet gemakkelijk. De speler besloot deze bal niet te spelen en met de ‘mulligan’ verder te gaan.

Wat zeggen de regels:

  1. Een mulligan komt in het regelboek niet voor; de speler had een provisionele bal kunnen slaan
  2. Met het spelen van de twee de bal slaat de speler een bal opzettelijk van de verkeerde plaats, herstelt zijn fout niet en behoort gediskwalificeerd te worden.

Overtreding 2.

Een andere flightgenoot wil zijn bal identificeren, neemt de bal op zonder te marken, stelt vast dat het zijn bal is en plaatst de bal terug op dezelfde plaats. 

Wat zeggen de regels: 

voor het identificeren hoef je aan je marker niet meer te zeggen dat je wil identificeren, maar je moet wel marken voor je de bal opneemt: dus één strafslag bijtellen.

Overtreding 3.

De bal van de derde flightgenoot is onvindbaar of buiten de baan. Drop maar met 2 strafslagen in de buurt waar je denkt dat de bal is geland, is het advies van een van de anderen. De flightgenoot speelt de bal zoals geadviseerd. 

Wat zeggen de regels: 

is de bal verloren moet je terug waar de bal oorspronkelijk is gespeeld en moet je een strafslag bijtellen (Regel 18.2b; procedure slag en afstand). In bijzondere gevallen, wanneer dat expliciet in de ‘local rules’ is opgenomen, is de mogelijkheid van droppen met twee strafslagen toegestaan. Op deze plaats was het niet toegestaan. Ook op onze baan is deze bijzondere regel niet in de Local rules opgenomen.

In het huidige geval wordt dus de bal opzettelijk van de verkeerde plaats gespeeld, niet hersteld en is de straf: diskwalificatie.


Documenten

Jonge beplanting