‹ terug naar alle berichten

Nieuwe CLUBMANAGER

Zoals tijdens de laatste ALV van 26 november 2020 reeds aangekondigd, heeft


Harrie Maas


per 31 december 2020 zijn taken als Clubmanager neergelegd.  Wij danken Harrie voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.  Zodra de omstandigheden dit mogelijk maken, zullen we op gepaste wijze afscheid van Harrie nemen.


Het verheugd mij te kunnen mededelen dat, met ingang van 1 januari 2021


Joke en Arie van der Kerk


het Clubmanagerschap op zich hebben genomen.  De verdeling van taken doen zij in goed onderling overleg.

Om praktische redenen zal Joke van der Kerk de titel van Clubmanager voeren.

De Clubmanager rapporteert direct aan de voorzitter.


Dit betekent ook dat per 1 januari 2021 Joke uit het Bestuur van onze Golfclub is getreden.  Over haar opvolging komt nog een separate aankondiging.


Namens het Bestuur,


Kaj den Daas, voorzitter


Geplaatst op: maandag 4 januari 2021