Bestuur en commissies

Golfclub Son is een vereniging die draait op vrijwilligers. De leden kiezen het bestuur, dat het beleid uitzet en verantwoording aflegt aan de ledenvergadering. Het bestuur delegeert de uitvoering van het beleid zoveel mogelijk aan commissies en functionarissen, die verantwoording afleggen aan het bestuur.
Het bestuur besteedt het baanonderhoud grotendeels uit, wat dan ook veruit de grootste kostenpost oplevert. Golfclub Son beseft het belang van een eigen opleiding en bijbehorende oefen accommodatie en werkt daarom structureel samen met de Golfschool. Het beheer van Sportpark De Gentiaan wordt gevoerd door de Sportstichting HTC Son, waarvan de voorzitter van Golfclub Son medebestuurder is.

Een golfclub van, voor en door de leden.

Bestuur

Kaj den Daas

Voorzitter

voorzitter@golfson.nl


 • leidt de algemene ledenvergaderingen
 • leidt de bestuursvergaderingen
 • vertegenwoordigt de vereniging in de Stichting HTC
 • onderhoudt de relatie met de gemeente en de pers
 • onderhoudt de relatie met de Clubmanager
 • onderhoudt de contacten met de NGF

Helma van den Brink

Secretaris

secretaris@golfson.nl


 • draagt zorg voor de administratie en archivering
 • bereidt algemene ledenvergaderingen voor en notuleert deze
 •  bereidt bestuursvergaderingen voor en notuleert deze
 • onderhoudt de relatie met de Ledenadministratie

Ton Merks

Penningmeester en vicevoorzitter

penningmeester@golfson.nl


 • stelt begrotingen en financiële verslagen op
 • is verantwoordelijk voor de boekhouding
 • is verantwoordelijk voor de arbeidsovereenkomsten
 • is verantwoordelijk voor de salarisadministratie
 • onderhoudt de relatie met de Kascommissie
 • vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid

Bernadette Holla

Bestuurslid

bernadette.holla@golfson.nl

Communicatie

 • draagt zorg voor de communicatievorm en -middelen
 • onderhoudt de relatie met de Communicatiecommissie 
 • onderhoudt de relatie met de IT-commissie,
 • bereidt het CommissieVoorzittersOverleg voor en leidt dit CVO

Lin de la Parra

Bestuurslid

lin.delaparra@golfson.nl

Sportief beleid

 • draagt zorg voor het primair proces
 • bewaakt dat de leden optimaal kunnen deelnemen aan alle aspecten van het golfspel
 • onderhoudt de relatie met de Weco, de WEX en de Club-referee
 • onderhoudt de relatie met Marshalcommissie, de Jeugdcommissie en de Handicartconsul
 • organisatie vriendenpas

Con Schoonderwoerd

Bestuurslid

con.schoonderwoerd@golfson.nl

Facilitair beleid

 • draagt zorg voor baan en gebouwen
 • onderhoudt de relatie met de klussenclub
 • onderhoudt de relatie met de H&R-commissie

Rob Bijl

Bestuurslid

rob@golfson.nl

 Introductie en opleiding

 • onderhoudt de relatie met de I&O commissie
 • onderhoudt de relatie met de golfschool

Commissies

Communicatiecommissie

communicatie@golfson.nl

De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor het beheer van clubwebsite en clubmail, voor het ontwerpen en samenstellen van overige communicatiemiddelen en voor het beheer van de huisstijl.

Leden:
 • Bernadette Holla (voorzitter a.i.)
 • Henk van Acht (webmaster)
 • Karin Hoen
 • Baer Hanraets
 • Paul Kluijtmans
 • Jan van Beek (graficus)
 • Wil Feijen (fotograaf)

H&R commissie

henrcie@golfson.nl

De Handicap- en Regelcommissie is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het EGA-handicapsysteem, voor het afnemen van het theorie-examen  en voor advies bij spelregelvraagstukken.

Leden:
 • Eef van Doorn (voorzitter en webredacteur)
 • Arie van der Kerk (wijzigingen baan)
 • Harry Leemhuis (lid)
 • Nolleke van Santvoort (Regelcommissaris)

I&O commissie

ienocie@golfson.nl

De Introductie- en Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de opvang van nieuwe leden en voor het bewaken van de tevredenheid over de opleiding.

Leden:
 • Rob Bijl (voorzitter en webredacteur)
 • Franca van Laanen
 • Els Raaijmaakers
 • Peer de Wit
 • Mandy Thoonen

IT-commissie

it-team@golfson.nl

De IT-commissie is verantwoordelijk voor verwerving, onderhoud en applicatie van hardware- en software-systemen.

Leden:
 • Baer Hanraets (voorzitter en webredacteur)
 • Mervin van Gils
 • Henk van Acht

Jeugdcommissie

jeugdcie@golfson.nl

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de werving en opvang van jeugdleden.

Leden:
 • Roeland van den Berg (voorzitter)

Kascommissie

De Kascommissie is verantwoordelijk voor de controle op het financieel beheer van de vereniging.

Leden:
 • Piet Raaijmakers
 • Piet van der Vleuten
 • Paul Diekhorst

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de werving van en het onderhouden van de contacten met de sponsoren.

Leden:
 • Vacature
 • Henk van Kooijk

WECO

weco@golfson.nl

De WECO is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden op onze eigen baan.

Leden:
 • Con Schoonderwoerd (voorzitter)
 • Maria Dekkers
 • Manus Fransen (webredacteur)
 • Netty Gielen
 • Frans Holla
 • José Kluijtmans (baan-programma coördinator)
 • Monica Smolders

WEX

wex@golfson.nl

De WEX is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden voor eigen leden op andere banen.

Leden:
 • Monica Smolders (voorzitter)
 • Ton Merks (penningmeester))
 • Manus Fransen (webredacteur)
 • Henk van Kooijk
 • Harry Leemhuis
 • Nolleke van Santvoort
 • Paul Merks

Klussenclub

klusclub@golfson.nl

De klussenclub verricht diverse voorkomende werkzaamheden aan baan, clubhuis en terras in overleg met de baancommissaris en/of de clubmanager.

Leden:
 • Paul Kluijtmans (voorzitter)
 • Henk van Acht
 • Jan Dekkers
 • Jo van Erp
 • Arie van der Kerk

Functionarissen

Joke van der Kerk

Clubmanager

clubmanager@golfson.nl

De Clubmanager is het eerste aanspreekpunt binnen de club. Hij ondersteunt het bestuur en is verantwoordelijk voor de instandhouding en exploitatie van de baan en het clubhuis.

Loek Jacobs

Ledenadministratie

ledenadmin@golfson.nl

De Ledenadministratie is verantwoordelijk voor het beheer van de ledenadministratie.

Ans Merks

Financiële administratie

administratie@golfson.nl

De financiële administratie is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële administratie.

Harm Blanken

Handicartconsul

De Handicartconsul is verantwoordelijk voor het beheer van de handicarts en voor het contact met de Stichting Handicart.

Niek Vos

Greenkeeper

Onderhoud van de baan; Berkelmans Golftechniek.


Cecil Brown

Golfprofessional

info@cecilbrown.nl

De pro verzorgt de lessen en trainingen voor (proef)leden van Golfclub Son.