Bestuur en commissies

Het bestuur draagt allereerst gezamenlijk zorg voor een goede gang van zaken binnen de vereniging.

Het kiest daarbij voor een stijl van werken waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden waar mogelijk gedelegeerd worden aan commissies en functionarissen. Veel delegeren dus en vervolgens zo coördineren dat het niet teveel uit de hand loopt. Dat betekent, dat het bestuur naast zijn primaire taak van strategiebepaling en coördinatie ook dient aan te geven welk bestuurslid telkens de relatie onderhoudt met elk van de commissies en functionarissen.

Bestuur

Kaj den Daas

Voorzitter

voorzitter@golfson.nl

representeert de vereniging in het algemeen

 • leidt de algemene ledenvergaderingen
 • leidt de bestuursvergaderingen
 • vertegenwoordigt de vereniging in de Stichting HTC
 • onderhoudt de relatie met de gemeente en de pers

Fons Raaijmaakers

Secretaris

secretaris@golfson.nl

draagt zorg voor de administratie

·      bereidt algemene ledenvergaderingen voor en notuleert deze
·      bereidt bestuursvergaderingen voor en notuleert deze
·      onderhoudt de relatie met de Ledenadministratie

Fred Versteijlen

Penningmeester

penningmeester@golfson.nl

draagt zorg voor de financiële gezondheid

 • stelt begrotingen en financiële verslagen op
 • is verantwoordelijk voor de boekhouding
 • is verantwoordelijk voor de arbeidsovereenkomsten
 • is verantwoordelijk voor de salarisadministratie
 • onderhoudt de relatie met de Kascommissie

Ine Meulman

Bestuurslid

ine.meulman@golfson.nl

draagt zorg voor de communicatie

 • bereidt het Commissievoorzittersoverleg voor en leidt dit CVO
 • onderhoudt de relatie met de Communicatiecommissie, de IT-commissie en Golfschool Son

Joke van der Kerk

Bestuurslid

joke.vanderkerk@golfson.nl

draagt zorg voor het primaire proces

 • bewaakt dat de leden optimaal kunnen deelnemen aan alle aspecten van het golfspel
 • onderhoudt de relatie met de Weco, de Wex, de Nobra-, de Nightballcommissie en de Club-referee
 • onderhoudt de relatie met Marshalcommissie, de I&O-commissie, de Jeugdcommissie en de Handicartconsul

Clemens Stricker

Bestuurslid

clemens.stricker@golfson.nl

draagt zorg voor de baan en de gebouwen

 • onderhoudt de relatie met de Clubmanager, de Clubhuiscommissie en de H&R-commissie

Commissies

Communicatiecommissie

communicatie@golfson.nl

De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor het beheer van clubwebsite en clubmail, voor het samenstellen en uitgeven van overige publicaties en voor het beheer van de huisstijl.

Leden:
 • Theo Verbunt (voorzitter)
 • Henk van Acht (webmaster)
 • Jan van Beek (graficus)
 • Leo Lalleman (fotograaf)

H&R commissie

henrcie@golfson.nl

De Handicap- en Regelcommissie is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het EGA-handicapsysteem, voor het afnemen van het theorie-examen  en voor advies bij spelregelvraagstukken.

Leden:
 • Jaap Hoekzema (voorzitter)
 • Mieke Elmans (handicapregistratie)
 • Arie van der Kerk

I&O commissie

ienocie@golfson.nl

De Introductie- en Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de opvang van nieuwe leden en voor het bewaken van de tevredenheid over de opleiding.

Leden:
 • Rob Bijl (voorzitter en webredacteur)
 • Anne-Marie Glazenborg
 • Franca van Laanen
 • Els Raaijmaakers
 • Monica Smolders
 • Peer de Wit

IT-commissie

it-team@golfson.nl

De IT-commissie is verantwoordelijk voor verwerving, onderhoud en applicatie van hardware- en software-systemen.

Leden:
 • Baer Hanraets (voorzitter)
 • Bert Gall
 • Jaap Koudstaal

Jeugdcommissie

jeugdcie@golfson.nl

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de werving en opvang van jeugdleden.

Leden:
 • Nel Smits (voorzitter)
 • Mieke Hattink
 • Francy Verwaard (webredacteur)

Kascommissie

De Kascommissie is verantwoordelijk voor de controle op het financieel beheer van de vereniging.

Leden:
 • Jaap Hoekzema
 • Piet van den Hurk
 • Piet van der Vleuten

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de werving van sponsoren.

Leden:
 • Manus Fransen
 • Henk van Kooijk
 • Ton Merks
 • Hans van Rosmalen

Nightballcommissie

nightball@golfson.nl

De Nightballcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de nightball wedstrijden op donderdagavond.

Leden:
 • Gerard van Markus (voorzitter)
 • Henk van der Lugt
 • Hans Naus

Nobracommissie

nobracie@golfson.nl

De Nobracommissie is verantwoordelijk voor de deelname aan de Nobra competitie.

Leden:
 • Nolleke van Santvoort (voorzitter)
 • Catherine Alberts
 • Baer Hanraets (webredacteur)
 • Hans van Leverink

WECO

weco@golfson.nl

De WECO is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden op onze eigen baan.

Leden:
 • Con Schoonderwoerd (voorzitter)
 • Maria Dekkers
 • Manus Fransen
 • Netty Gielen
 • José Kluijtmans (webredacteur)

WEX

wex@golfson.nl

De WEX is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden voor eigen leden op andere banen.

Leden:
 • Ton Merks (voorzitter)
 • Eef van Doorn (webredacteur)
 • Henk van Kooijk
 • Harry Leemhuis
 • Hans van Leverink
 • Nolleke van Santvoort
 • Monica Smolders
 • Friedie van Zuylen

Functionarissen

Harrie Maas

Clubmanager

clubmanager@golfson.nl

De Clubmanager is het eerste aanspreekpunt binnen de club. Hij ondersteunt het bestuur en is verantwoordelijk voor de instandhouding en exploitatie van de baan en het clubhuis.

Jaap Koudstaal

Ledenadministratie

ledenadmin@golfson.nl

De Ledenadministratie is verantwoordelijk voor het beheer van de ledenadministratie.

Harm Blenken

Handicartconsul

De Handicartconsul is verantwoordelijk voor het beheer van de handicarts en voor het contact met de Stichting Handicart.

Teun Bogaerts

Greenkeeper

Onderhoud van de baan; Berkelmans Golftechniek