Lidmaatschap

Je wordt lid van Golfclub Son door je in te schrijven bij de ledenadministratie, bij voorkeur via het inschrijfformulier onderaan deze pagina. 
Met dit formulier machtig je Golfclub Son tevens voor automatische incasso van contributie. Voor overleg over de mogelijkheden en condities van het lidmaatschap van Golfclub Son kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@golfson.nl

Beginnende golfers

volgen via de aangesloten Golfschool een opleiding om de nodige golfvaardigheid te krijgen. Zodra je golfbaanpermissie behaald hebt, mag je zelfstandig de baan op.
Beginners kunnen kiezen voor een proeflidmaatschap van een half jaar, wat doorgaans voldoende is voor het behalen van golfbaanpermissie. Zo kom je er achter of golf inderdaad voor jou de geschikte sport is. Nieuwe leden worden benaderd door de Introductiecommissie (I&O). Deze commissie beoogt een soepele inpassing van nieuwe leden in de club en organiseert daartoe o.a. maandelijks introductiewedstrijden.

Gevorderde golfers

die hun golfbaanpermissie reeds elders hebben behaald worden direct na inschrijving uitgenodigd door de Introductiecommissie voor een kennismaking met onze baan. Daarna mag je zelfstandig de baan op.

Bagtag

Als teken van speelrecht op onze baan bevestig je een bagtag (taslabel) aan je golftas, waarop je naam en lidcode staan; een geldige jaarsticker bevestigt je speelrecht.
Beginnende golfers krijgen een blauwe bagtag. Na het behalen van golfbaanpermissie krijgen proefleden voor de rest van het halfjaar de opdruk ‘baanpermissie’ op hun blauwe bagtag en krijgen gewone leden een gele bagtag; beide hebben hiermee volledig speelrecht. Gevorderde golfers krijgen meteen de gele bagtag.

Daarna ontvang je van de ledenadministratie de NGF-kaart, die in ons clubhuis gebruikt wordt als betaalpas en op andere banen als identificatie geldt.

Contributie

Golfclub Son kent de volgende tarieven:

Als je in de loop van het jaar lid wordt, dan wordt de contributie door de ledenadministratie per maand aangepast en naar boven afgerond op een veelvoud van €5.

*) Homeclub elders; je hebt bij deze homeclub een volledig lidmaatschap en je betaalt ten minste €350 per jaar voor dat lidmaatschap

Automatische incasso
De jaarcontributie wordt automatisch geïncasseerd aan het begin van het nieuwe jaar. Er wordt dan geen factuur gestuurd.
Indien geen machtiging tot automatische incasso is verstrekt, wordt begin december een factuur gestuurd. Deze moet dan uiterlijk op 31 december zijn betaald. Er worden daarvoor €20 administratiekosten in rekening gebracht. Ook bij te late betaling of niet doorgegane incasso worden € 20 administratiekosten in rekening gebracht.

Inschrijving vindt plaats op de eerste dag van de maand, incasso op de laatste bankdag van de maand.

Voor overleg over de mogelijkheden en condities van het lidmaatschap van Golfclub Son kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@golfson.nl

Speelrecht

Leden die in het bezit zijn van tenminste golfbaanpermissie hebben volledig speelrecht.
Beginnende golfers hebben tijdens hun opleiding bij Golfschool Son beperkt speelrecht, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht.

· Beginners zonder golfbaanpermissie kunnen  een proeflidmaatschap voor een half jaar aangaan, eventueel na afloop van de proeflessen. Dit geldt overigens niet voor jeugdleden. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. Proefleden krijgen een blauwe bagtag met opdruk proeflid met einddatum; na het behalen van golfbaanpermissie wordt de opdruk baanpermissie toegevoegd. Proefleden hebben overigens dezelfde speelrechten als gewone leden. Dat betekent, dat je speelrecht hebt conform de fase in opleiding, maar een proeflidmaatschap is ook inclusief regelexamen, NGF-lidmaatschap en handicapregistratie. Bovendien mogen proefleden meedoen aan de clubactiviteiten.

· Een gewoon lidmaatschap begint vaak na afloop van het proeflidmaatschap, maar kan ook meteen worden aangevraagd. Inschrijven kan via het inschrijfformulier onderaan deze pagina. Gewone leden krijgen een blauwe bagtag en na behalen van golfbaanpermissie een gele bagtag. Een gewoon lidmaatschap geeft speelrecht conform de fase in opleiding en is inclusief regelexamen, NGF-lidmaatschap en handicapregistratie. Natuurlijk mogen gewone leden ook meedoen aan de clubactiviteiten.

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie. Je kunt daartoe een e-mail sturen naar ledenadministratie@golfson.nl

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december, behalve bij overlijden. Per dezelfde datum vervallen nieuwe financiële verplichtingen t.a.v. contributie, evenals een gegeven machtiging tot automatische incasso daarvoor. Er volgt een bevestiging en op verzoek wordt de individuele stamkaart verstrekt t.b.v. de aanmelding bij een eventuele nieuwe golfclub of golforganisatie.
Bij uitschrijving ontvangen na 1 december wordt € 15 administratiekosten berekend per automatische incasso.

Voor overleg over de mogelijkheden en condities van het lidmaatschap van Golfclub Son kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@golfson.nl

Inschrijfformulier nieuwe leden

  • Bent U voorheen al eens lid geweest van Golfclub Son?*
  • Hebt U het regelexamen afgelegd? *
  • Heeft U al een Baanpermissie resp. Handicap-bewijs? Indien `Ja`: kopie van recente NGF - pas of stamkaart oude club naar ledenadmin@golfson.nl.*
  • Heeft U een handicap *
  • Bent U nog elders ingeschreven? *
  • Bij keuze voor een *
  • Welk lidmaatschap wordt gewenst?*
  • Foto’s van mij mogen worden gebruikt ter promotie van de vereniging via regionale kranten. Het betreft teamfoto’s, foto’s van evenementen, wedstrijden en mogelijke kampioens-foto’s.*