Lidmaatschap

Tarieven voor 2024


*) Homeclub elders; je hebt bij deze homeclub een volledig lidmaatschap en je betaalt ten minste €395 per jaar voor dat lidmaatschap

**) Proeflidmaatschap; alleen bij een opleiding tot baanpermissie/Hcp 54 met een duur van max. 6 maanden

Je wordt lid van Golfclub Son door je in te schrijven bij de ledenadministratie, bij voorkeur via het inschrijfformulier onderaan deze pagina.
Met dit formulier machtig je Golfclub Son tevens voor automatische incasso van contributie. Voor overleg over de mogelijkheden en condities van het lidmaatschap van Golfclub Son kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@golfson.nl

Als je in de loop van het jaar lid wordt, dan wordt de contributie door de ledenadministratie per maand aangepast en naar boven afgerond op een veelvoud van €5.

Beginnende golfers

volgen via de aangesloten Golfschool een opleiding om de nodige golfvaardigheid te krijgen. Zodra je de NGF-golfbaanpermissie behaald hebt, mag je onder begeleiding van iemand met minimaal Handicap (Hcp) 54, de baan op. Zodra je zelf het Hcp 54 bewijs hebt behaald, mag je zelfstandig de baan op.
Beginners kunnen kiezen voor een proeflidmaatschap van een half jaar, wat doorgaans voldoende is voor het behalen van je Hcp 54. Zo kom je er achter of golf inderdaad voor jou de geschikte sport is. Nieuwe leden worden benaderd door de Introductiecommissie (I&O). Deze commissie beoogt een soepele inpassing van nieuwe leden in de club en organiseert daartoe o.a. maandelijks introductiewedstrijden.

Gevorderde golfers

die hun Hcp 54 reeds elders hebben behaald worden direct na inschrijving uitgenodigd door de Introductiecommissie voor een kennismaking met onze baan. Daarna mag je zelfstandig de baan op.

Bagtag

Als teken van speelrecht op onze baan bevestig je een bagtag (taslabel) aan je golftas, waarop je naam en lidcode staan; een geldige jaarsticker bevestigt je speelrecht.
Beginnende golfers krijgen een blauwe bagtag. Na het behalen van de NGF- golfbaanpermissie krijgen proefleden voor de rest van het halfjaar de opdruk ‘baanpermissie’ op hun blauwe bagtag en krijgen gewone leden een gele bagtag; beide hebben hiermee volledig speelrecht. Gevorderde golfers krijgen meteen de gele bagtag.

Automatische incasso

De jaarcontributie wordt automatisch geïncasseerd aan het begin van het nieuwe jaar. Er wordt dan geen factuur gestuurd.
Indien geen machtiging tot automatische incasso is verstrekt, wordt begin december een factuur gestuurd. Deze moet dan uiterlijk op 31 december zijn betaald. Er worden daarvoor €20 administratiekosten in rekening gebracht. Ook bij te late betaling of niet doorgegane incasso worden € 20 administratiekosten in rekening gebracht.

Inschrijving vindt plaats op de eerste dag van de maand, incasso op de laatste bankdag van de maand.

Voor overleg over de mogelijkheden en condities van het lidmaatschap van Golfclub Son kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@golfson.nl


Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie. Je kunt daartoe een e-mail sturen naar ledenadministratie@golfson.nl. Wij stellen het erg op prijs wanneer u in uw mail de reden van opzegging erbij zet.

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december, behalve bij overlijden. Per dezelfde datum vervallen nieuwe financiële verplichtingen t.a.v. contributie, evenals een gegeven machtiging tot automatische incasso daarvoor. Er volgt een bevestiging en op verzoek wordt de individuele stamkaart verstrekt t.b.v. de aanmelding bij een eventuele nieuwe golfclub of golforganisatie.
Bij uitschrijving ontvangen na 1 december wordt €25,- administratiekosten berekend per automatische incasso vanwege verplichte afdracht van de NGF-contributie.

Inschrijfformulier nieuwe leden

  • Eerder lid geweest van Golfclub Son?*
  • Hebt U het regelexamen afgelegd? *
  • Heeft U al een Baanpermissie resp. Handicap-bewijs?*
  • Bent U nog elders ingeschreven? *
  • Welk lidmaatschap wordt gewenst?*
  • Foto’s van mij mogen worden gebruikt ter promotie van de vereniging via regionale kranten en/of de website van Golfclub Son. *