Regelexamen

Regelkennis is vereist binnen de golfsport. Je speelt zelfstandig, zonder scheidsrechter die controle uitoefent op het spel. Daarom is een met goed gevolg afgelegd regelexamen vereist voor je baanpermissie verleend wordt.

De spelregels, de etiquetteregels en alles wat daarbij komt kijken zijn immers de sleutel tot het spel en niet in de laatste plaats, belangrijk voor de veiligheid in de baan.

Bij elke slag en bij het bepalen van je aanvalsplan op de hole komen de regels aan bod. Op de golfbaan kun je oneindig veel bijzondere bal-liggingen, hindernissen en overwegingen tegenkomen waar je zeker een goed antwoord op moet hebben. Een goed antwoord leidt tot gelijke kansen ten opzichte van de norm en/of je medespeler.
Daarnaast is onderling sportief gedrag en veiligheid ook  een reden om regels vast te stellen en te handhaven

Er zijn dus heel veel regels en arbitraire situaties; voor elke actieve golfer is het een genoegen om daarover in discussie te gaan respectievelijk, het zeker te weten. Het staat allemaal in het NGF regelboekje maar in de baan herken je dat niet zo meteen; Je moet toch beslissen en wel zonder aarzelen.

Je kunt je verder voorbereiden op het regelexamen door de beschikbare literatuur en de NGF.nl en Golf.nl internetsites met regelkennis door te nemen. Door via internet de oefenexamens te doen en  tijdens de baanlessen van de Pro deze regels toe te passen in het echte golfspel. Na voldoende voorbereiding kun je je  inschrijven voor het regelexamen.

Inschrijven

Voor afname van het regelexamen op onze golfclub kunnen alleen leden zich inschrijven.
De regelexamens worden afgenomen op de laatste zaterdag van de maand om 11.00 uur in het clubhuis. Voor het aanmelden voor het regelexamen dien je gebruik te maken van onderstaand inschrijfformulier.

NB: vergeet niet je leskaart mee te nemen om bij succesvolle afloop van het examen  meteen te kunnen aftekenen.

Inschrijfformulier regelexamen