Courseplanner

Een golfexcursie langs alle holes

 • het hele Parcours
 • tips voor aanspelen van elke green
 • de hindernissen
 • looproutes
 • veiligheidsaanwijzingen per hole
 • een filmpje van alle holes met de bunkers, hindernissen en obstakels

De 9-holes baan ligt in Son en Breugel en is gesitueerd in het Sportpark ‘De Gentiaan’.  

Zowel naar de tee's als vanaf de tee zijn zoveel mogelijk paden langs de fairways - door de bosstroken - aangelegd om de fairways te sparen en voor de veiligheid van de spelers. Het is verplicht om deze bospaden aan te houden (ook als dat niet de kortste weg is naar je bal).
Ga niet met de handicart over semi-rough rond de greens en zeker niet tussen de green en bunker door. En geen draagtassen op de green!

Op onze baan kom je situaties tegen waarbij je spelers spelend op een andere hole, of andere sporters buiten de baan, met een bal kunt treffen. Het is belangrijk alert te zijn in deze situaties. Iedereen is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rondom de baan. Daarbij geholpen door eigen leden en onze marshals.

Na het spelen van hole 9 kun je ‘ritsen’ tussen de wachtenden voor hole 1. Als ritser heb je voorrang. Indien je tussen door bij het clubhuis een kopje koffie gaat drinken na hole 9, dan vervalt wel je voorrang op de spelers voor hole 1.

Deze De baan in vogelvlucht van de vernieuwde baan in vogelvlucht.

Hole 1/10 (183 m)

Een pittige eerste hole, voornamelijk door zijn lengte, struikgewas en bunkers rechts en links naast de green.

Pro-advies

Speel deze hole als een par 4, de eerste slag rechts naast de bossen spelen om vervolgens een makkelijker schot over te houden naar de green. Sla uw tweede slag liever te kort dan te lang. Onthoud, een 4 is hier een goede score.

Veiligheid

 • Pas afslaan op deze hole als de voorgaande spelers de green hebben verlaten.
 • Afslaan op 1 heeft voorrang op de overstekende spelers van hole 6, maar de spelers van hole 6 hebben wel voorrang op het aanspelen op hole 1.

Snelheid

Zet de tassen links naast de green om zo makkelijker door te kunnen lopen naar de tee van hole 2.

Looproute

Loop achter de green door de opening links in het net, en vervolgens rechtdoor langs het hockeyveld en zo langs de green van hole 5 achter het net door naar de afslag van hole 2.

Hole 2/11 (115 m)

Een niet al te moeilijke par 3 hole waarbij je wel rekening moet houden met de droge sloot voor en twee listig geplaatste bunkers voor en achter de green.

Pro-advies

Houdt altijd iets links van de vlag aan, zodat een te korte bal niet opgevangen wordt door de bunker rechtsvoor. Hierna kan met een goede chip en put een goede tot redelijke score behaald worden.

Veiligheid

 • De afslag van hole 5 heeft voorrang op de afslag van hole 2. 
 • Als spelers op hole 5 aan het afslaan zijn dan wachten op het pad achter het net tot men afgeslagen heeft. Vervolgens dienen de spelers op hole 5 te wachten tot spelers op hole 2 hebben afgeslagen.
 • Indien spelers van hole 5 reeds in de baan zijn dan wachten totdat zij de afslag-tee van hole 2 zijn gepasseerd.
 • Neem altijd het pad achter de bomen en het ballenvangnet om je weg te vervolgen, ook bij kortere tee-slagen.

Looproute

Neem de looppoort in het hekwerk rechts en loop vervolgens over het speciaal voor onze golfers aangelegde pad bij de parkeerplaats voor de sporthal naar hole 3. Voor het golfgedeelte van hole 3 en 4 is ook een beveiligingshekwerk aangebracht.

Hole 3/12 (98 m)

Een kortere hole met water en bunkers bij de green. Maar ook een forse eikenboom waar je beter rechts van kan blijven.

Pro-advies

Probeer met een hoog ijzer het water en de bunker te ontwijken. De bal zal dan ook minder ver doorrollen.

Veiligheid

 • Spelers van hole 3 en hole 4 kunnen gelijktijdig afslaan en vervolgens oplopen. Laat de spelers van hole 4 voldoende tijd nemen om ruimte te maken.
 • Bij wintergreen gebruik is het zaak om goed achter de afslag te gaan staan als op de tegenover liggende tee wordt afgeslagen.
 • Vissen van ballen is verboden!

Hole 4 (94 m) / 13 (83 m)

Een listige par 3 hole met de boom middenvoor en het bossage links van de green, die een degelijke score kan beïnvloeden.

Pro-advies

Probeer met een hoog ijzer en voldoende club de boom te ontwijken. Er overheen of erlangs. De bunker rechts voor de green lonkt voor te korte ballen.

Veiligheid

 • Zorg voor oogcontact met spelers die willen afslaan op hole 3. Je kunt tegelijkertijd met hole 3 afslaan en daarna oplopen als ook hole 3 heeft afgeslagen.
 • Bij wintergreen gebruik is het zaak om goed achter de afslag te gaan staan als op de tegenover liggende tee wordt afgeslagen

Looproute

Neem hetzelfde pad tussen de parkeerplaatsen terug tot aan de looppoort en ga naar de afslag van hole 5.

Hole 5 / 14 (116m)

Een smalle lastige par 3 hole waarbij je een viertal bunkers zult moeten ontwijken. 

Pro-advies

Speel de bal op of kort voor de green, ondanks de geringe afstand is dit een pittig aan te spelen hole. Goed oplijnen is cruciaal!

Veiligheid

 • Pas afslaan als de voorgaande spelers de green hebben verlaten.
 • Afslag hole 5 heeft voorrang op afslag hole 2.
 • Als je hebt afgeslagen op hole 5 en er staan spelers klaar op hole 2, dan wachten met oplopen totdat deze spelers op hole 2 hebben afgeslagen.
 • Indien de spelers van hole 2 in de baan zijn, dan wachten met afslaan totdat zij de afslag van hole 5 zijn gepasseerd.
 • Oplopen door de baan.
 • Indien de bal op het houtsnipperpad ligt mag een ’vrije drop’ worden genomen vanuit de ‘dropping zone’ achter de green. (local rule)

Als de hockeyvelden in gebruik zijn, spelen we op de wintergreen om zoveel mogelijk te voorkomen dat er golfballen bij of op het hockeyveld terecht komen.

Looproute

Neem bij het oplopen naar de green om uit te putten je golfkar/tas mee en plaats deze links van de green. Neem vervolgens na het ‘uitholen’ weer het pad om het hockeyveld heen naar hole 6.

Hole 6 / 15 (102m)

Een fraai gelegen hole waar met een goed tee-shot een leuke score is te behalen. De vijver links, aangegeven met rode paaltjes, vormt een mooie uitdaging om die te ontwijken.

Pro-advies

Staat de vlag bovenop speel dan deze hole ook als een par 4, speel de bal dan midden op of voor de green en put omhoog.

Veiligheid

Kijk na het afslaan altijd even naar rechts of er mensen aan het spelen zijn op hole 1.

Hole 7 / 16 (252m)

De langste hole van de baan. Een uitdaging waarbij het lastigste stuk bij de green ligt. Waterpartij op zo’n 180 meter en een grote bunker voor de green. Geduldig spelen biedt het meeste perspectief op een goede score.

Pro-advies

Speel tot voor of over de waterbak en benader de green via de rechterkant. Ook hier is een te korte slag naar de green het minst schadelijk voor je score gezien de smalle green.

Veiligheid

 • Wachten met afslaan tot de flight voor je echt ver genoeg weg is! Let ook op tobbende zwervers rond green van hole 6.
 • Met de approach wachten tot de tee van hole 8 heeft afgeslagen en greens van holes 7 en 9 vrij zijn.
 • Ook hier is vissen naar ballen verboden!

Looproute

Neem na de afslag het bospad, ook al is het niet de kortste weg naar de bal. Het stoort de afslag van hole 6 minder en het spaart het gras bij de tee.

Na uitputten via het bospad achter het hek door naar hole 8.

Hole 8 / 17 (136m)

Een korte par 3 hole waarbij een goede score mogelijk is mits de vlag niet achter op het plateau gestoken staat.

Pro-advies

Probeer de bal kort, recht voor de green te leggen. Dit is de beste plek om de green niet te missen. De bunker rechts voor de green ligt strategisch.

Veiligheid

Let op voordat je af gaat slaan: de greens van holes 7, 8 en ook 9 moeten verlaten zijn! 

Looproute

Na de afslag het pad weer terug nemen zover als mogelijk om spelers van hole 7 niet te storen en neem het bospad verder door naar de uitgang voorbij de bunkers naar green van hole 8.

Hole 9 / 18 (81m)

Een van de kortere holes van de baan met een goede mogelijkheid op een goede slotscore.

Pro-advies

Mik altijd midden green, ongeacht de vlagpositie, zo kan men altijd putten voor birdie of par.

Veiligheid

 • Houdt zoveel mogelijk links aan tijdens het lopen naar de green in verband met het afslaan van hole 8.
 • Uitputten van deze hole heeft voorrang op approach van hole 7 en de afslag van hole 8.

Spelers komende van hole 9 hebben recht om met voorrang te ritsen bij hole 1. Waarbij de samenstelling van de betreffende flight in principe ongewijzigd dient te blijven. Bij een ingelaste pauze vervalt dit recht.

Looproute

Na uitputten links de baan verlaten naar hole 10 of hole 19.