‹ terug naar alle berichten

Een gezond en voorspoedig 2020!

Beste Leden,


Ik heb velen van u zaterdag 4 januari tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst persoonlijk een Gelukkig Nieuwjaar mogen toe wensen.

Voor degenen, die hier niet bij konden zijn, hierbij de allerbeste wensen voor 2020, namens het volledige Bestuur!

Ik heb tijdens mijn korte speech gisteren de volgende punten naar voren gebracht:

1. Het gaat ons financieel goed.  We hebben 2019 met een positief resultaat afgesloten.  De Penningmeester zal hierover tijdens de ALV van eind maart uitgebreid verslag doen.

2. Ons ledenaantal stagneert rond de 400 leden.  Op 1 januari 2019 hadden we 396 leden en op 31 december 399.  Ook dit jaar gaan we onverminderd door met ledenwerfacties. Een punt van zorg is dat ruim 40% van de leden ouder is dan 70 jaar.  Verjonging van de club is een aandachtspunt.

3. De vernieuwing van de baan heeft prioriteit #1.  In 2019 hebben we de beregeningsinstallatie van de greens en de fairways vernieuwd en uitgebreid.  Een werkgroep onder leiding van Con Schoonderwoerd werkt hard aan plannen voor de vernieuwde en meer uitdagende baan.

4. Vanaf 8 november 2019 is Cecil Brown onze nieuwe Pro. Hij geeft dinsdag middag en donderdag les.

5. De club draait volledig op de inzet van vrijwilligers.  Wij kunnen ons gelukkig prijzen met zo’n 80 zeer actieve vrijwilligers, die de club op velerlei  terreinen helpen.

Maar we hebben vrijwilligers nodig voor bestaande en nieuwe taken:

a.Vacatures binnen het Bestuur en een aantal Commissies.  De functie van  Penningmeester komt per 1 april 2020 vacant.

b.Marshalls

c.Gastvrouwen en  –heren voor achter de bar

d.Voor specifieke korte-termijn projecten.  Twee daarvan zijn

i. Een kritische blik op en mogelijk herschrijven van onze Statuten.  Enige juridische kennis is heirvoor wel vereist.

ii. Een update van ons Marketingplan.


WIJ DOEN EEN DRINGENDE OPROEP AAN U OM ONS TE HELPEN!


Namens het Bestuur,

Kaj den Daas, Voorzitter


Geplaatst op: maandag 6 januari 2020