Nieuws

Alle categorieen Aankondiging Wedstrijdverslag Golfschool Jeugd Algemeen

Nieuws vriendenpas

De vriendenpas voor dit seizoen staat voorlopig “on hold”! Zodra we weer kunnen golfen zonder beperkingen en we ons kunnen verplaatsen zonder negatief advies gaan we kijken of het (nog) zinvol is om voor het restant van 2021 de Vriendenpas op te starten. In het minst gunstige geval... Lees verder...

Lin de la Parra kandidaat bestuurslid

Lin de la Parra heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur van Golfclub Son. Tot de Algemene LedenVergadering op 25 maart aanstaande functioneert zij als kandidaat bestuurslid. Zij neemt de portefeuille van Joke van der Kerk over. Het bestuur Lees verder...

Ophalen jaarstickers 2021

Aanstaande  maandag 18 januari is er de mogelijkheid om de jaarstickers 2021 af te halen in het clubhuis en wel van 9.30 - 15.30 uur . Voor diegenen, die dan niet kunnen, is er zaterdag 23 januari van 10.00 -14.00 uur  nog een mogelijkheid! Een dringend verzoek aan iedereen om... Lees verder...

Baan -NQ- vanaf maandag 4 januari

In verband met de conditie van de baan is, de baan, de komende tijd  'Non Qualifying!' Tevens is er een verplichting  tot opteeën! Dit tot nader orde. Als de baan weer Qualifying wordt verklaard, zal de Winter Playing handicaptabel gelden, eerste 9 holes. Dit laatste... Lees verder...

Nieuwe CLUBMANAGER

Zoals tijdens de laatste ALV van 26 november 2020 reeds aangekondigd, heeft Harrie Maas per 31 december 2020 zijn taken als Clubmanager neergelegd.  Wij danken Harrie voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.  Zodra de omstandigheden dit mogelijk maken, zullen we op gepaste... Lees verder...

WHS-HCP zichtbaar op NGF pas

Op het persoonlijke dashboard van Proware is de nieuwe Whs-hcp al te zien! Bij de handicap staat een link die je kunt aanklikken en dan verschijnt de nieuwe whs-hcp. Met de wedstrijden en uitslagen waarop de hcp is berekend. H&R Lees verder...

Nieuws vriendenpas

Aangezien het nog onzeker is, wanneer we weer zonder beperkingen kunnen golfen, stellen we de voorbereidingen uit tot 19 januari. Nader nieuws volgt zo spoedig mogelijk. Lees verder...

WHS 5 revisie en transitie

Ega-hcp Revisie en WHS-hcp Transitie…… De misschien door sommigen gewenste of gevreesde jaarlijkse handicaprevisie zal dit jaar niet aan  de orde zijn.  Het jaar, 2021, staat nl. zoals jullie waarschijnlijk al weten, in het kader van de transitie van de European Golf... Lees verder...

Lex Sinot nieuw lid van de communicatiecommissie

Enkele weken geleden heeft Lin de la Parra aangegeven te willen stoppen met het werk voor de communicatiecommissie. Na jarenlange trouwe dienst wil ze het stokje graag overdragen. Bij deze bedanken we Lin voor al het werk wat ze afgelopen jaar heeft verricht voor de commissie.  Inmiddels... Lees verder...

KERSTWENS

Beste leden, Het jaar nadert alweer haar einde. Een bewogen jaar op velerlei gebied; met beperkingen en mogelijkheden, met lief en leed. En nu komen de kerstdagen eraan met veel licht en warmte in en  om het huis om de donkere dagen een beetje te compenseren. Het bestuur van onze... Lees verder...
Volgende berichten