‹ terug naar alle berichten

Sinterklaas van de Zondag Swingers

Sinterklaas van de Zondag Swingers, 2 dec 2018.

Beste Sint. Ook dit jaar wil ik een aantal golfliefhebbers toespreken op hun prestaties en mislukkingen, zou U mij kunnen helpen? Antwoord: helpen kan ik wel maar komen niet, dus gaan we er voor zitten.

Ik vertel hem dat het allemaal brave borsten zijn die zich uitleven tijdens een rondje golf in Son. De problemen die ze tegenkomen onderweg en hoe ze er mee omgaan. Ze zijn erg dorstig voor het begin en het medicijn Jägermeister is op zijn plaats.

Wat zijn de grootste problemen bij het golfen, vraagt de Sint? Nou Sinterklaas, er zijn ballen die niet doen wat wij willen. Ze gaan links of rechtsaf zonder te vragen, omhoog of omlaag zonder toestemming en ze zijn te klein, rond en te weerbarstig. De Sint denkt eens na en zegt dan “het ligt aan de ballen”. Ik dacht aan degene die ze weg slaat. 

Een ander veel voorkomend probleem zijn de zandbunkers die hebben ze neergelegd om ons te tergen, te frustreren en ons humeur te verpesten. De Sint denk weer na en zegt dan “dat ligt aan het zand, weet ik ook een oplossing voor”. Je moet gewoon zorgen dat je daar niet in komt. Kom je er toch in bel dan 1-1-2 misschien dat die iemand hebben die wel kan golfen.

Een ander probleem is het putten. Aangezien wij technisch vaardig zijn begrijpen wij niet dat het toch nog zo vaak mis kan gaan. Heeft u daar ook een oplossing voor? De Sint denkt weer. Ik word niet goed van dat denken. Iedere denksessie gaat gepaard met een halve fles wijn, twee kg wortelen voor dat peerd en sloten bier voor al die Pieten, maar vooruit. Als de Sint is uitgedacht is het antwoord verbluffend. Hij zegt “uitgraven die green en op het laagste punt die put maken dan gaan ze er van zelf in of van de bunker een grote put maken dat kan ook". 

Er zijn spelers die veel beter zijn dan wij, heeft U daar voor ons ook iets voor. Weer een denksessie, na een half uur, want drinken kost tijd, Hij zegt: “Jammer voor jullie, die hebben veel eerder om advies gevraagd “.

Veel van ons hebben problemen met de afslag weet U daar ook iets voor? “Jazeker” is zijn antwoord. Minder naar de meiden kijken, niet aan seks denken, gewoon wat Paul je geleerd heeft en recht afslaan”. Maar Sinterklaas foeter ik, neem mij nou bijvoorbeeld, Prostaat naar de Filistijnen, niks meiden kijken, ik doe altijd wat Paul zegt en toch gaat het fout. Antwoord van de Sint “er zijn er ook die het nooit leren”. 

Best wel  verhelderend zo’n gesprek met de Sint. 

Cadeautje

Waar wij als senioren heel veel waardering voor hebben zijn onze vrijwilligers. Als wij op zondagmorgen onze ogen staan uit te wrijven zien we Con Schoonderwoerd al op de club om de greens bladvrij te maken. Geen eenvoudige klus de bladeren zitten een beetje vastgevroren en wij staan al te wachten om af te slaan. Hoe tonen wij onze dankbaarheid. Niet met een Porsche want die heeft hij al een, misschien met een flesje bubbels, dus al onze complimenten voor deze vrijwilliger. In de zondagmorgen groep is er nog een die waardering verdient. Onze voorzitter Kai den Daas. Hij, die meer in het buitenland zit in een maand, dan ik in mijn hele leven, ook hij verdient het geëerd, gerespecteerd en gewaardeerd te worden. Een flesje bubbels is wel het minste wat wij de heren kunnen geven, niet erg, het gaat om onze waardering. Vele vrijwilligers die wij niet zien doen ook op hun manier wat ze nog kunnen om voor ons het spelletje golf mogelijk te maken. Een welgemeend dankwoord is dan ook op zijn plaats en een hartelijk langdurig applaus

De hartelijke groeten van Sinterklaas.

Geplaatst op: woensdag 5 december 2018