‹ terug naar alle berichten

WHS 2, hoe wordt die berekend !

Hoe wordt een WHS-handicap berekend? 

In het World Handicap System wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying scores van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes.

De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm Stableford of Tegen par is, dan kan men op het moment dat er niet meer gescoord worden de bal oppakken en wordt voor de holes zonder score in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul Stableford-punten oplevert.

Elke bruto score over 9 of 18 holes (en ook de scores over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes) wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als bijvoorbeeld een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt. Dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1 geproduceerd. Deze 10,1 is de score “boven par” op een standaard baan. De dagresultaten worden met decimalen bepaald.

Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127) vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,6). In dit geval is het dagresultaat (113/127) x (85 – 73,7) = 10,1. De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes.

In het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de score van de zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying ronden van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes.

De waarden waarmee een handicap wordt berekend, zullen in het WHS geen Stableford-punten meer zijn. In het WHS wordt gekeken naar je bruto holescores tot een maximum van een netto double bogey per hole (de eerste score die geen Stableford-punten meer oplevert).

Elke score wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat ("score differential" in het Engels).


9-holes scores

Het dagresultaat is een resultaat over 18 holes. Als een speler een 9-holes qualifying ronde heeft gespeeld, dan wordt die 9-holes score automatisch aangevuld met een Aangepaste Bruto Score om tot 18 holes te komen. Bij een ronde van 9 holes wordt is de Aangepaste Bruto Score een netto par op acht holes en een netto par +1 (dat is gelijk aan 17 Stableford-punten). Zie hiervoor deze voorbeelden en ook regel 5.1b van de Rules of Handicapping.

Ook als een speler een qualifying ronde over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes speelt,wordt de score aangevuld met een Aangepaste Bruto Score om tot 18 holes te komen.

In het EGA-systeem worden er 18 Stableford-punten opgeteld bij een 9-holes score, maar in het EGA-systeem is er sprake van een buffer. In het WHS krijgt de speler bij een 9-holes ronde het equivalent van 17 punten erbij, maar in het WHS is geen sprake van een buffer. Op basis van berekeningen met veel scores en voor diverse spelersprofielen komen beide methodes op de lange termijn op hetzelfde neer.


Het dagresultaat is je prestatie van die dag omgerekend naar een standaard baan (een baan met een standaard moeilijkheid, dat wil zeggen een baan met een Slope Rating van 113). Je dagresultaat wordt toegevoegd aan je lijst met eerdere resultaten. Vervolgens wordt het gemiddelde bepaald van de beste 8 resultaten van je laatste 20 ronden opgeteld. Dat getal is je nieuwe handicap.  

Om nog preciezer te zijn: het dagresultaat is het verschil tussen de Aangepaste Bruto Score (Adjusted Gross Score) van een speler en de Course Rating, rekening houdend met de Slope Rating. Je Aangepaste Bruto Score is je bruto score (inclusief strafslagen) waarbij op elke hole niet meer wordt geteld dan je maximale score + de score die het WHS automatisch invult om tot een ronde over 18 holes te komen.

In strokeplay wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend: 

*  (113 ÷ Slope Rating) x (Aangepaste Bruto Score - Course Rating - PCC-aanpassing)

Bij de spelvorm Stableford en Tegen par/Tegen bogey wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend:

*  (113 ÷ Slope Rating) x (par + Course Handicap - (punten gescoord - 36) - Course Rating - PCC-aanpassing) 


Een lage score betekent niet altijd een laag dagresultaat. Dit hangt af van de Course Rating en Slope Rating van de baan waarop je hebt gespeeld. Een hogere score op een moeilijke baan kan resulteren in een lager dagresultaat dan een lagere score op een gemakkelijkere baan. 

In het voorbeeld hieronder (waarbij er geen PCC-aanpassing is) levert een ronde 97 op baan B een lager dagresultaat op dan een ronde 95 op baan A: 

*  Ronde 1 op baan A: (95 – 71,5) x (113 ÷ 125) = 21,2 (deze 21,2 is de score “boven par” op een standaard baan)
*  Ronde 2 op baan B: (97 – 73,8) x (113 ÷ 140) = 18,7 (deze 18,7 is de score “boven par” op een standaard baan)

Het is mogelijk dat je WHS-handicap na het inleveren van een score verandert maar het is ook mogelijk dat je WHS-handicap hetzelfde blijft. Je handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores (dagresultaten om precies te zijn) van je laatste 20 rondes. Dus bij een minder goede ronde zal je handicap waarschijnlijk niet veranderen. Bij een relatief goede ronde hangt het af van welke score er afvalt of je handicap omhoog of omlaag gaat; er kan immers een nog betere score afvallen, waardoor je handicap ondanks een goede ronde toch omhoog gaat. Dit is fundamenteel anders dan het EGA-systeem en daar zullen we aan moeten wennen.

Omdat je slechtste scores wegvallen, weerspiegelt je WHS-handicap nog beter je potentieel dan de EGA-handicap. Dat wil zeggen: je WHS-handicap weerspiegelt nog beter de score die je zult maken op je betere dagen. Hierbij geldt: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap overeenkomt met je golfvaardigheid.


Beginners en spelers met weinig scores

Hoe werkt de WHS-handicapberekening bij een beginner die een eerste kaart inlevert? Hoe werkt de berekening als iemand weinig scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft?

De EGA-handicapscores worden eerst omgezet in dagresultaten (score differentials). Als er bijvoorbeeld maar vijf EGA-handicapscores beschikbaar zijn, dan zal het laagste dagresultaat de WHS-handicap bepalen. Als er bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn, dan wordt gekeken naar het gemiddelde van de twee beste dagresultaten. Als er bijvoorbeeld maar één score beschikbaar is, dan wordt dat dagresultaat minus twee slagen de WHS-handicap. De twee slagen aftrek hangt samen met onderzoek waaruit blijkt dat veel nieuwe spelers beter zijn dan hun handicap aangeeft.


Nog meer over WHS is te vinden op de sites van NGF.nl en Golf.nl, en you tube

Ook achter deze link veel informatie:   https://www.ngf.nl/over-golf/online-trainingen/2020-7-oktober-webinar-over-wereld-handicap-system

Geplaatst op: zondag 11 oktober 2020