Vernieuwing van de baan

In 2019 zijn de cricketactiviteiten op Sportpark de Gentiaan definitief gestopt. 

Tot 2015 werden er nog sporadisch cricketwedstrijden gehouden, die dan plaatsvonden op de fairways van hole 1 en hole 7. Daarna werden er geen wedstrijden meer gehouden, de ruimte bleef nog wel beschikbaar voor cricket. De cricket-mat, die halfweg hole 7 lag, was overigens al enkele jaren geleden weggehaald.

Het volledig stoppen van cricketactiviteiten op Sportpark de Gentiaan gaf de mogelijkheid om de golfbaan grondig aan te pakken en het terrein specifiek voor de golfsport in te richten.

Tijdens de ledenvergadering in november 2019 zijn de definitieve plannen voor verbetering van onze baan gepresenteerd. De plannen zijn als volgt: er komt meer begroeiing en er worden meer glooiingen, waterpartijen en bunkers gecreëerd. Het doel is de baan uitdagender en aantrekkelijker wordt om te spelen voor zowel de beginnend golfer als de ervaren speler.

In januari 2020 is gestart met de uitvoering van de plannen. Naar verwachting zullen de laatste werkzaamheden eind 2020 / eerste halfjaar 2021 gereed zijn.


Wij houden u op de hoogte van de planning en uitvoering van de werkzaamheden, de vorderingen en resultaten. 

Spelers die afgelopen donderdag op de baan aan het golfen waren hebben misschien al iets bijzonders opgemerkt. Er cirkelde een drone boven onze baan. De bedoeling is dat het hele proces van aanpassing van onze holes van bovenaf gefilmd wordt met behulp van een drone. Zo is het mogelijk om van begin tot eind te volgen hoe onze baan zich ontwikkelt.


De nieuwtjes bevatten foto's en filmpjes:

update 1 van 20 februari 2020

update 2 van 11 april 2020

update 3 van 30 april 2020

update 4 van 24 mei 2020