‹ terug naar alle berichten

Jaarlijkse handicapherziening 2024

t.a.v. de jaarlijkse handicap herziening het volgende:

De Handicap & Regelcommissie heeft dit jaar ook weer de opdracht gekregen van de NGF om zich te buigen over de jaarlijkse handicap revisie. Dit om te voorkomen dat spelers niet hun juiste handicap hebben om het volle plezier aan het spel te beleven.

Ook dit jaar staan er enkele leden op de lijst die in aanmerking komen voor een handicap aanpassing (verhoging of verlaging). Doch de commissie heeft besloten de minimaal toe te passen aanpassingen niet op dit tijdstip door te voeren.

Uit de aangeleverde NGF-gegevens is overigens wel gebleken dat een aantal spelers van Golfclub Son duidelijk moeite hebben om hun handicap op grotere banen waar te maken !!!

Zelf handicap aanpassing aanvragen,

Ten overvloede wil de H&R-commissie kenbaar maken dat leden zichzelf ook kunnen melden om in overleg te komen tot een eventuele aanpassing van hun handicap. Dit moet dan wel gebaseerd zijn op een duidelijke reden. (bv. fysieke omstandigheden, ziekte, ‘lang uit de running’).

Altijd of heel vaak tegenvallende scores te moeten noteren is nooit leuk. Om toch de vreugde voor het spel te bewaren is een aanpassing dan soms wel een oplossing! En misschien liggen er bij wedstrijden nog wel prijzen in het verschiet …….!

De H&R-Commissie, Nolleke, Harry en Eef, wenst U allen, naast een fijn, gelukkig, sportief en gezond, ook een succesvol handicap jaar 2024 toe.

Geplaatst op: donderdag 4 januari 2024